WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY: ASP w Łodzi

Stanisław Fijałkowski

Stanisław Fijałkowski urodził się 4 listopada 1922 w Zdołbunowie na Wołyniu (obecnie Ukraina). W latach 1944-45 został wywieziony do Królewca na przymusowe roboty. Studia rozpoczął w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w 1946 pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera. „Dyplom otrzymałem w 1951 roku, studiując przez kilka lat równolegle grafikę na Wydziale Grafiki i architekturę budowlaną na Wydziale Plastyki Przestrzennej. (…...

Leon Ormezowski pierwszym dyrektorem PWSSP w Łodzi

W 1945 roku, (w wieku 49 lat) Leon Ormezowski został pierwszym dyrektorem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, a od 15 lutego 1947 roku, na mocy Ministerstwa Kultury i Sztuki - Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W czerwcu 1948 roku zrezygnował z funkcji dyrektora. Uczelnia mieściła się w budynku przy ulicy Narutowicza 77. W tym samym budynku znajdowały się jeszcze Szkoła Przemysłu Artystycznego, Ognisko Sztuk Plastycznych i Wydział Stomatologiczny Uniwersytetu ...

Tytuł doktora honoris causa dla Romana Opałki

Roman Opałka (ur. 27 sierpnia 1931 w Abbeville-Saint-Lucien, Francja), polski artysta – malarz i grafik tworzący w nurcie konceptualizmu. Od roku 1977 mieszkał na stałe we Francji.W latach 1949 – 1950 studiował w PWSSP w Łodzi, w latach 1950-1956 kontynuował studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. ”Od 1965 roku Roman Opałka zaczął tworzyć projekt swojego życia, dzięki któremu uzyskał sławę i uznanie krytyków sztuki. Dzieło nosi tytuł &bdqu...

Krzysztof Wawrzyniak

Krzysztof Wawrzyniak urodził się 10 września 1954 roku w Łasku. W latach 1974–1979 odbywał studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom, zrealizowany w Pracowni Technik Drzeworytniczych profesora Andrzeja Bartczaka oraz w Pracowni Malarstwa profesora Stanisława Fijałkowskiego, obronił w roku 1979. Od 1983 roku był pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni. W latach 1994–1998 kierował Pracownią Rysunku na W...

Wydział Tkaniny i Ubioru

Wydział Tkaniny i Ubioru, będąc z założenia wydziałem projektowym, dzięki oryginalnej koncepcji kształcenia i z myślą o procesie edukacyjnym przyszłych projektantów, w sposób profesjonalny umożliwia studentom racjonalne, problemowe obcowanie z procesem kreacji właściwym sztukom pięknym, a to dzięki takim przedmiotom, jak: malarstwo, rysunek, rzeźba czy fotografia. Te dyscypliny sztuki, w ramach opracowanych na wydziale ćwiczeń, przenikają się ze sztuką proje...

Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych

Od 1 października 2015 roku w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi studia rozpoczęli studenci pierwszego roku Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych. Tym samym nasza uczelnia przystąpiła do grona tych szkół wyższych, które od wielu lat posiadają w swej ofercie kierunek rzeźba. Raczej nie chodzi tu o dodanie następnej dyscypliny do programu olimpijskiego, lecz o przypomnienie lub uświadomienie, że rzeźba jest dziedziną twórcz...

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz

ASP w Łodzi mobilizuje studentów, organizując liczne konkursy, które są realizowane we współpracy z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże przemysłu. pozwala to zintegrować proces dydaktyczny z rzeczywistymi potrzebami rynku. efektem tych działań są wdrożenia przemysłowe projektów studenckich wykonanych pod opieką pedagogów naszego wydziału. ...

Jane Przybysz

Jane Przybysz otrzymała tytuł doktora w Katedrze Performatyki Uniwersytetu w Nowym Jorku. W centrum jej zainteresowań naukowych znajdowały się kobiety i teatr, co skłoniło ją do zajęcia się tkaniną - dziedziną twórczości w której kobiety osiągnęły mocną pozycję. Jane Przybysz przez 13 lat pełniła funkcję Dyrektora Muzeum Tkaniny w San Jose (San Jose Museum of Quilts and Textiles), gdzie była jedną ze współorganizatorek Festiwalu Sztuki i Technolog...

Pavel Noga

Pavel Noga pracuje na Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie w Ostrawie. Jest autorem wielu artykułów poświęconych dziedzinie projektowania graficznego, które były publikowane w czeskiej i słowackiej prasie branżowej, jak również książek ‘Design on the Road’ (Projektowanie w drodze), ‘Typographic Poster’ (Typoplakat) i kilku podręczników na temat typografii, grafiki komputerowej, identyfikacji wizualnej i historii projektowa...

Hiromi Inayoshi

Światowej sławy projektant logotypów oraz identyfikacji wizualnych, który tworzył m.in. dla prezydenta USA Baracka Obamy, Dalajlamy XIV czy Króla Tajlandii, zauroczony Łodzią, a w szczególności Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, nieodpłatnie stworzył logotyp dla Centrum Promocji Mody ASP, co władze uczelni przyjęły z nieskrywaną radością. Uroczyste przekazanie logotypu odbyło się 20 grudnia 2013 r. w auli Centrum Pro...

Zbyněk Janáček

Zbyněk Janáček ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. W Ostrawie pracował najpierw jako redaktor artystyczny wydawnictw "Profil" oraz "Sfinga". Od 1991 roku prowadził zajęcia na Uniwersytecie Ostrawskim na stanowisku adiunkta w katedrach wychowania plastycznego i twórczosci artystycznej. Zbyněk Janáček w 1998 roku habilitował się w dziedzinie sztuk plastycznych na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu. Obecnie jest dzieka...

UTOPIA – DYSTOPIA – ATOPIA

ASP w Łodzi (koncept z mody) kazimierz piotrowski / kurator monika krygier, wojciech leder / współpraca wernisaż / 21.01.2016 godz. 13.00 andrzej chętko / appearance w centrum promocji mody osta...

Pierwsza siedziba PWSSP w Łodzi

Kamienica przy ul. Narutowicza 77 była pierwszą siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Budynek pochodzący z 1925 roku wzniesiony został jako kamienica mieszkalna, jednak wkrótce przeznaczony został na potrzeby edukacyjne. Pracownie artystyczne, sale wykładowe, biblioteka wypełniły część parteru, drugie piętro oraz ostanią kondygnację, ponieważ pozostałą część budynku zajmowała Szkoła Przemysłu Artystycznego, Ognisko Sztuk Plastycznych ...

Amicus Academiae dla Maksymiliana Celedy

Uroczystościom inauguracji roku akademickiego 2007/2008 towarzyszyło wręczenie statuetki Amicus Academiae dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maksymilianowi Celedzie. Było to pierwsze honorowe wyróżnienie Przyjaciela Akademii. Projekt statuetki wykonała absolwentka uczelni Dorota Herbik. ...

Amicus Academiae dla Alfonsa Kunena

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego uhonorowała statuetką Przyjaciela Akademii wybitnego rzeźbiarza Alfonsa Kunena 10 kwietnia 2008 roku. Uroczystość towarzyszyła wizycie artysty w uczelni oraz otwarciu wystawy jego prac pt. Retrospektywa w Galerii Głównej ASP. oprac. A.P....

70 lat ASP w Łodzi

Rok 2015 był wyjątkowym rokiem. Akademia obchodziła 70 rocznicę swojego istnienia. Była to okazja do podsumowania dotychczasowego dorobku uczelni, uhonorowania pamięci wybitnych założycieli szkoły, nieżyjących profesorów, emerytowanych i obecnych pracowników, spotkań absolwentów i studentów. Okres ten wypełniły wystawy, spotkania, pokazy, konferencje uświadamjające dokonania pokoleń tworzących ducha Akademii. ...

Komitet Honorowy

Komitet Honorowy siedemdziesięciolecia istnienia Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: prof. Małgorzata Omilanowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi Szczepan Miłosz Konsul Honorowy Austrii w Łodzi prof. Krzysztof Skotnicki Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Łodzi Krzysztof Apostolidis Kons...

Patronat Honorowy

Patronant honorowy nad obchodami siedemdziesiątej rocznicy założenia Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ...

Kalendarium głównych uroczystości jubileuszowych z okazji 70-leciaASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ASP w Łodzi wręczenie doktoratu honoris causa jerzemu skolimowskiemu, aula cpm, asp wernisaż ekspozycji prezentującej fotografie z życia jerzego skolimowskiego, galeria kobro, asp wernisaż wystawy „jer...

Amicus Academiae dla Hanny Zdanowskiej

Hanna Zdanowska została nagrodzona tytułem Przyjaciela Akademii w roku 2009. Statuetkę otrzymała za pomoc ASP w realizacji projektów wymagających wsparcia Unii Europejskiej. Uroczystość wręczenia statutetki Amicus Academiae autorstwa Doroty Herbik odbyła się podczas inauguracji roku akademickeigo 2009/2010 w Muzeum Miasta Łodzi....

Amicus Academiae dla Józefa Kaczmarka

Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa, otrzymał tytuł Amicus Academiae podczas inauguracji roku akademickiego 2010/11. Statuetkę wręczył mu rektor Akademii Grzegorz Chojnacki w uznaniu ogromnego zaangażowania w realizację projektu Domu Pracy Twórczej ASP w Uniejowie. Autorką projektu stautetki Amicus Academiae jest Dorota Herbik....

Amicus Academiae dla Norberta Zawiszy

Podczas inauguracji roku akademickiego 2012/2013, która odbyła się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Rektor Akademii Jolanta Rudzka-Habisiak wręczyła statuetkę Amicus Academiae Dyrektorowi Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Norbertowi Zawiszy. Wyróżnienie to zostało nadane za wieloletnią, wyjątkową pracę ze studentami ASP oraz owocującą wieloma wspólnymi przedsięwzięciami współpracę Akademii z Centralnym Muzeum Wł&oa...

Wiesław Garboliński rektor 1975-1981  

nowa siedziba uczelni wzniesiona wg projektu Bolesława Kardaszewskiego przy ul. Wojska Polskiego 121 egzaminy wstępne przeprowadzone są w nowym gmachu, następuje przeniesienie tu Wydziału Projektowania i administracji (1976) do nowego gmachu przenosi sie Wydział Grafiki (1977) głęboka reforma strukturalna i programowa, następuje likwidacja Studium Kształcenia Podstawowego, Wydział Grafiki zostaje przekształcony w Wydział Grafiki i Malarstwa (1978) odbywa się formalne przejęc...

Ryszard Hunger rektor 1987-1993

odbywa się uroczystość nadania PWSSP imienia Władysława Strzemińskiego (23 kwietnia 1988) utworzenie Wydziału Form Przemysłowych w łódzkich uczelniach, w tym PWSSP, odbywa się strajk okupacyjny na rzecz legalizacji Niezależnego Związku Studentów (1989) ...

Marian Wimmer dyrektor 1948-1949

uczelnię wizytuje wiceminister Włodzimierz Sokorski i dyrektor Dep. Szkolnictwa Artystycznego MKiS Bohdan Urbanowicz, wizytacji towarzyszy wystawa prac studenckich, konferencja wykladowców Wydziału Włókienniczego z wizytatorami i przedstawicielami przemysłu lekkiego Wydział Włókienniczy przenosi się do lokalu przy ul. Piotrkowskiej 167 ...

Stefan Wegner rektor 1949-1950

Stefan Wegner w roku akademickim 1949/1950 pełnił funkcję dyrektora, a następnie rektora uczelni. w trakcie pełnienia tychże funkcji następuje: wprowadzenie tytułów rektora, prorektora, dziekana, prodziekana powstaje komitet budowy gmachu PWSSP (lokalizacja przewiduje zbieg ulic Narutowicza i Uniwerswyteckiej) Katalog artystów Gazeta Wyborcza...

Stanisław Borysowski rektor 1950-1951

powołano Wydział Architektury następuje likwidacja Wydziału Plastyki Przestrzennej Departament Szkolnicywa Artystycznego MKiS powiadamia o odłożeniu budowy nowego gmachu uczelni, a następnie o skreśleniu budowy z planu ...

Roman Modzelewski rektor 1951-1963

MKiS decyduje o stopniowej likwidacji Wydziału Architektury Wnętrz (1952) rozpoczyna się organizacja szkolnych pracowni doświadczalnych (1952) PWSSP staje się jednostką jednowydziałową (1955) uczelnia pozyskuje nowe lokale w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 167, ul. Kopcińskiego 54, ZPB im. J. Stalina (1951), następnie przy ul. Piotrkowskiej 89 (1954), a także przy ul. Narutowicza 125 (1957) związki uczelni z przemysłem owocują powołaniem włókienniczych komóre...

Zdzisław Głowacki rektor 1963-1971

Zdzisław Głowacki od roku 1963 pełnił funkcję rektora uczelni przez 8 lat. W trakcie sprawowania tej funkcji zostały podjęte poniższe decyzje: powstaje nowa koncepcja lokalizacji gmachu PWSSP przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Strykowskiej (1962) wmurowanie tablicy upamiętniającej Władysława Strzemińskiego, wg projektu M. Szadkowskiego, na budynku PWSSP przy ul. Nautowicza 77 (1963) Rada Główna Szkolnictwa uchwala utworzenie wydziałów ubioru i tkaniny (1...

Roman Artymowski rektor 1971-1975

wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy gmach PWSSP (1971) przeprowadzenie reformy strukturalnej i programowej (1971) zaakceptowanie projektu tehnicznego nowego gmachu (1972) 30-lecie istnienia PWSSP ...

Krystyn Zieliński rektor 1981-1987

strajk solidarnościowy z radomską WSI (1981) powołanie Instytutu Fom Przemysłowych na prawach wydziału, dyrektorem zostaje doc. Jerzy Derkowski (1983) nominacja Stanisława Fijałkowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego, pierwsza w dziejach PWSSP (1983) obchody 40 rocznicy powołania PWSSP w Łodzi (1985) zostaje powołany nowy Wydział Wychowania Plastycznego, kieruje nim Zdzisław Głowacki (1985) Sejm na wniosek Komisji Kultury i Komisji Prac Ustwodawczych nadaje PWSSP imie W...

Jerzy Treliński rektor 1993-1999

pierwsza edycja Gali Dyplomowej Katedry Ubioru (1995) uczelnia otrzymała status Akademii Sztuk Pięknych (1996) nadanie tytułu honoris causa Magdalenie Abakanowicz (1998) ...

Stanisław Łabęcki rektor 1999-2005  

nadanie tytułu doktora honoris causa Romanowi Opałce (2000) pierwsza edycja konkursu najlepszych dyplomów ASP Rocznik - Prime Time (2000) nadanie tytułu doktora honoris causa Jerzemu Grzegorzewskiemu (2001) nadanie tytułu doktora honoris causa Stanisławowi Fijałkowskiemu (2002) nadanie tytułu doktora honoris causa Andrzejowi Turowskiemu (2004) ...

Grzegorz Chojnacki rektor 2005-2012

powołanie Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (2005) modernizacja instalacyjna i funkcjonalna budynku uczelni (2006-2008) pozyskanie funduszy na remont i rozbudowę uczelni utworzenie Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki "CYCERON" rozpoczęcie budowy Centrum Promocji Mody oraz Centrum Nauki i Sztuki podjęcie współpracy z Domem Pracy Twórczej w Uniejowie (2010) utworzenie Laboratorium Działań Artystyc...

Jolanta Rudzka-Habisiak rektor 2012-2020

2012-2016 otwarcie nowego budynku, w którym zlokalizowano Centrum Promocji Mody (2013) pierwsza edycja Międzynarodowego Triennale Tkaniny Młodych YTAT (2013) pierwsza edycja letnich kursów PATA - Letnie Międzynarodowe Kursy Grafiki Artystycznej (2013, a od następnego roku Letnie Międzynarodowe Kursy Grafiki i Tkaniny Artystycznej) podpisanie umowy w sprawie przejęcia budynku przy ul. Księży Młyn 13/15 (2013) otwacie nowego budynku, w którym zlokalizowano Cent...

Gmach uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 121 jest jednym z najważniejszych obiektów późnego modernizmu w Łodzi i w Polsce. Stanowi jedną z niewielu siedzib szkół artystycznych wzniesionych po wojnie. W roku 1978 zdobywa tytuł "Mistera", a w 1979 twórcy gmachu otrzymują Nagrodę I stopnia Ministerstwa Budownictwa. Jest najbardziej charakterystycznym akcentem architektonicznym dla wjeżdżających do miasta od strony północnej. Ten nowoczesny gmach gruntownie pr...

Amicus Academiae dla Tomasza Łyska

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Tomasz Łysek otrzymał honorowe wyróżnienie Amicus Academiae podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015. Rektor Jolanta Rudzka-Habisiak wręczyła statuetkę dziękując za ogromne wsparcie działań artystycznych Akademii mających na celu propagowanie ekologii. Projekt statuetki wykonała Dorota Herbik....

Amicus Academiae dla  Andrzeja Wodzyńskiego

Podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016 Prezez Fabryki Caremika Tubądzin Andrzej Wodzyński otrzymał honorowe wyróżnienie Amicus Academiae. Tytuł Przyjaciela Akademii był podziękowaniem za wkład włożony w budowę relacji między procesem projektowym a biznesem oraz za wsparcie organizacji obchodów 70-lecia uczelni. Autorem projektu statuetki był dr hab. Janusz Czumaczenko....

Amicus Academiae dla Hanny Zdanowskiej

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska otrzymała statuetkę Amicus Academiae już po raz drugi. Wyróżnienie było uhonorowaniem wieloletniej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. Statuetkę w imieniu Pani Prezydent odebrał Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski. Autorem projektu statuetki jest dr hab. Janusz Czumaczenko....

Władysław Strzemiński

ASP w Łodzi nieznane zdjęcia strzemińskiego dzieje.pl wladyslaw strzeminski retrospective at ms2 kobro y strzemiński. prototipos vanguardistas https://vod.tvp.pl/video/niebieskie-kwiaty-film-o-milosci-katarzyny-kobro...

Profesor Stefan Krygier

Ukończył łódzką PWSSP (obecnie ASP), gdzie studiował w latach 1945-50 (Wydział Malarstwa) i pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego (Wydział Plastyki Przestrzennej), następnie (od 1957) prowadził pracownię grafiki użytkowej, a później artystycznej. W roku 1963 uzyskał dyplom architekta na Politechnice Warszawskiej; od 1975 pracował w Instytucie Architektury Politechniki Łódzkiej. Już w czasie studiów łódzkich interesował się równie...

Roma Hałat

Romana Hałat, również Roma Hałat (ur. 3 stycznia 1937 w Bydgoszczy, zm. 27 maja 2012 w Łodzi) – polska malarka współczesna, wieloletnia wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.Roma Hałat urodziła się w Bydgoszczy 3 stycznia 1937 roku. W 1955 roku zdała maturę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy i egzaminy wstępne na studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnej Akademii Sztuk Pięknych i...

 Fundament

W dniach 22 października – 5 listopada 2015 r. w Galerii Kobro Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prezentowana była wystawa pt. “Fundament”, której autorami i kuratorami byli dr Magdalena Soboń i dr Artur Chrzanowski.Wystawa była wspomnieniem o zmarłych profesorach Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W formie audiowizualnej instalacji przypomniane zostały postawy artystyczno-dydaktyczne z okresu 70 lat historii Uczelni. W wystawie zos...

Teresa Tyszkiewicz

Teresa Tyyszkiewicz urodziła się w Krakowie w 1906 r. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1945 r. była związana z łódzką uczelnią aż do przejścia na emeryturę w 1978 r. Zmarła w w Łodzi w 1992 r. culture.pl Ród Ledóchowskich magazynszum.pl atlassztuki.pl ...

Lech Kunka

Lech Kunka, jeden z najwybitniejszych łódzkich artystów i pedagogów, związany był z łódzką uczelnią artystyczną w latach 1962-1978. kunka.art.pl muzeum-lodz.pl artysci-lodzkie.pl culture.pl ninateka.pl...

Janina Tworek-Pierzgalska

Janina Tworek-Pierzgalska, wybitna artystka specjalizująca się w grafice, rysunku oraz tkaninie artystycznej, związana była z łódzką uczelnią od 1955 r. W latach 1981-1983 pełniła funkcję prorektora łódzkiej uczelni. encyklopedia.pwn.pl 70lat.asp.lodz.pl Wybrana bibliografia: Janina Tworek Pierzgalska: 1933-1983 / [opracowanie i redakcja Aleksandra Mańczak; teksty: Jolanta Rudzka Habisiak, Irena Huml, Janina Tworek-Pierzgalska, Teresa Tyszkiewicz, Danuta Wr&o...

Antoni Starczewski

Antoni Starczewski w latach 1946-51 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi m. in. pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego. W 1955 roku podjął pracę w macierzystej uczelni, w 1957 roku, jako starszy asystent objął pracownię projektowania dywanów na Studium Ogólnym PWSSP, a od 1961 roku dodatkowo prowadził również pracownię rzeźby. Od 1981 roku kierował Katedrą Tkaniny na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. W 1991 roku uzyskał sto...

Roman Modzelewski

culture.pl homesquare.pl artysci-lodzkie.pl mgslodz.pl asp.lodz.pl...

Józef Robakowski - doktorat honoris causa

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 odbyło się uroczyste wręczenie tytułu honoris causa Józefowi Robakowskiemu. Wydarzenie to było znaczącym elementem obchodów 100-lecia Awangardy w Polsce. Uroczystośc miała miejsce 4 października 2017 r. w Auli Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Po ceremonii odbyło sie otwarcie wystawy artysty pt “Sztuka to potęga. Perły Galerii Wymiany” w Galerii Kobro w ...

Jarosława Suchan

Amicus Academiae dla Jarosława Suchana...

Bogusław Balicki

ASP w Łodzi jak i również dziekanem zarówno w asp jak i później w ahe) był asystentem w latach 1962-70 w pracowniach kompozycji i malarstwa (w katedrze kompozycji i podstaw architektury) prowadzonych przez prof. stanisława fijałkowskiego i prof. krystyna zielińskiego.równocześnie z działalnością w zakresie projektowania graficznego i edukacji bogusław balicki był czynn...

Henryk Strumiłło

http://www.henrykstrumillo.com/index.php/kontakt/...

Andrzej A. Sadowski

ASP w Łodzi, Łódź, asp, galeria kobro „refleksja i praktyka – pedagodzy z ASP w Łodzi”, zielona góra, muzeum ziemi lubuskiej 2006 wystawa poplenerowa pleneru malarskiego „smołdzino 2005”, Łódź, galeria zpap „na piętrze” 2007 „v salon letni 200...

Amicus Academiae dla Michała Stysia

Podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 honorowe wyróżnienie Amicus Academiae przyznano dwóm osobom. Jedną z nich był Michał Haze, prezes firmy Mikomax Meble Biurowe s.c. oraz prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, który został doceniony jako inicjator nadzwyczajnej współpracy pomiędzy biznesem i uczelnią artystyczną. Autorką projektu nowej statuetki Amicus Academiae iest Ewa Kostrzewska. inauguracja roku akademickiego 2018/2019 ...

Michał Styś kolejnym laureatem Amicus Academiae

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego uhonorowała statuetką Przyjaciela Akademii Michała Stysia, dyrektora zarządzającego OPG Property Professionals, który zosytał wyróżniony za ponadprzeciętne możliwości tworzone studentom łódzkiej ASP. Nową statuetkę Amicus Academiae zaprojektowała Ewa Kostrzewska. inauguracja roku akademickiego 2018/2019...

Tytuł doktora honoris causa łódzkiej ASP dla Jerzego Antkowiaka

ASP w Łodzi z wnioskiem dotyczącycm nadania tytułu doktora honoris causa zbigniewowi jerzemu antkowiakowi. jest to dla nas wielka przyjemność i zaszczyt, tym bardziej, że po raz pierwszy w naszym kraju to wyróżnienie otrzyma kreator mody. właśnie dobiega końca spektakularna, jubileuszowa wystawa poświęcona twórczości zbigniewa jerzego antkowiaka, którą od kilku m...