WMASP DZIAŁ PANTEON ASP
zamknij
2012/20

Zbyněk Janáček

 
Zbyněk Janáček ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. W Ostrawie pracował najpierw jako redaktor artystyczny wydawnictw "Profil" oraz "Sfinga". Od 1991 roku prowadził zajęcia na Uniwersytecie Ostrawskim na stanowisku adiunkta w katedrach wychowania plastycznego i twórczosci artystycznej.

Zbyněk Janáček w  1998 roku habilitował się w dziedzinie sztuk plastycznych na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu. Obecnie jest dziekanem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Aktywny jest zarówno w dziedzinie wolnej jak i stosowanej grafiki. Urządzał samodzielne wystawy w Pradze, Ołomuńcu, Uherskim Hradiszczu, Hranicach na Morawach, Hawierzowie, Opawie, Krakowie i Ostrawie. Od 1994 roku brał udział w wielu wystawach zbiorowych i prezentacji twórczości graficznej za granicą (w Polsce,  Niemczech, Słowacji, Kanadzie, Brazylii, Włoszech, Indiach, Chorwacji, Rosji, Kostaryce, Węgrzech, Korei). Spośród czeskich wystaw zbiorowych warto przypomnieć praskie wystawy, np.: Czeska grafika 2. połowy XX wieku (Galeria Mánes). Jego wcześniejsze prace powstawały w technice linorytu kolorowego, w ostatnich latach poświęcał się serigrafii oraz drukowi cyfrowemu.
dodaj komentarz